Kontakt

Ing. Jana Nováková
Tyršova 11
741 01
tel. 737 557 889
e-mail: jana.nov@email.cz

Kdo jsem

Absolventka stavební fakulty VUT Brno | 1982
Kushi institute of macrobiotics Amsterdam I. a II. level | 1993
Kushi institute of macrobiotics Amsterdam Feng Shui I. – VII. level | 1996 – 1999
Škola Ki Shia Tsu I. – III. level | 1997 – 2000
Kursy Feng Shui, Ing. Arch Dana Ruzicka, Rakousko, I. – IV. level | 2001 – 2003
Londýnská škola Feng Shui Rogera Greena I. – V. level | 2002 – 2007
Institut energetické psychologie EFT, roční kurz pro terapeuty | 2008
Faster EFT Robert Smith | 2010

Proč tohle dělám

Když jsem byla malá, milovala jsem vodu, fascinovaly mě potůčky, které vznikaly po dešti v prašné cestě před babiččiným domem. Když začalo pršet více, potůčky se začaly napřimovat a strhávaly všechno kolem. Unášené bláto se kousek dál narhnulo a utvořilo přehradu, která se po chvilce protrhla. Já jsem pomocí klacíku vytvářela vodě nová korýtka a jezírka a nemohla jsem se od téhle zábavy odtrhnout.
Když jsem byla trochu větší, jeli jsme s rodiči na dovolenou do tehdejší Jugoslávie. Cestovali jsme daleko na jih a projížděli vnitrozemím podél řek Vrbasu a Neretvy. Překvapilo mě, jak je v nich nádherně čistá azurová voda. Při vzpomínce na naše kalné páchnoucí řeky jsem se rozhodla, že budu zachraňovat Zemi a studovat něco, abych mohla zařídit v našich českých řekách také tak krásně čistou vodu, ve které bude vidět na dně každý kamínek. Netušila jsem tehdy, že ty dvě jugoslávské řeky jsou tak čísté díky tomu, že tečou skalami a ne poli.
Vystudovala jsem vodohospodářskou fakultu, pracovala v různých projekčních kancelářích a stavebních firmách a pomáhala vodě a planetě jak se dalo. S energií Čchi je to podobné, jak v těle, tak v prostoru, nebo v krajině. Nejkvalitnější je, když může plynout pravidelně v mírných obloucích a bez překážek.
Po „plyšáku“ jsem začala postupně studovat energie potravin podle principů taoizmu (makrobiotika), pohyb Čchi v těle (Shia Tsu) a pohyb energie v prostoru (Feng Shui). Tohle všechno mne přivedlo k základnímu principu jakýchkoli dějů v nás i kolem nás – a to k síle mysli. K energetické psychologii EFT.
S přibývajícími lety jsem pochopila, že nejlépe pomohu Zemi, pokud budu pomáhat lidem lépe žít. Šťastní a harmoničtí lidé vytvářejí další šťastné a harmonické lidi ve svém okolí. Lidé, kteří lépe zvládají přicházející problémy, lépe rozumí principu, že vše souvisí se vším, dokáží se vyrovnat i se ztrátou blízké osoby. A co je hlavní, netouží po pomstě, protože rozumí tomu, že nic není náhoda a vše má nějaký smysl. Chápou principy kauzality všech dějů. Rozumí zákonu přitažlivosti a síle mysli ve svém životě.
Tak pro tohle všechno nabízím vám, milí návštěvníci mého webu, vše, co umím, abyste mohli začít lepší život.

Vaše Jana Nováková