Faster EFT

 

Co je Faster EFT?

Faster EFT (Faster Emotional Focused Transformation) – rychlejší emočně zaměřená proměna, je relaxační metoda  vyvinutá Robertem G. Smithem po mnohaletém studiu a praxi.

Faster EFT zahrnuje nejefektivnější prvky EFT, BSFF (Be Set Free Fast), NLP a díky jejich kombinaci vytváří zcela nový názor na to, proč máme problémy. Používá jednoduché postupy, které přinášejí skutečné výsledky a vytvoří hlubší změny v kratším čase, než jiné „ťukací“ metody.

Faster EFT se zaměřuje na propojení mysli a těla.  To znamená, že každé emoci, kterou cítíte ve své mysli, odpovídá nějaký pocit ve fyzickém těle. Například emoce strach se může projevit pocitem sevřeného žaludku, slabostí v nohách, nebo celkovou ztuhlostí. Fyzické projevy jsou u každého jiné.

Tato relaxační metoda vám pomůže odstranit vnitřní sebedestruktivní programy, negativní přesvědčení a vtíravé domněnky, a tak vám poskytne kontrolu nad vašimi myšlenkami a emocemi. Je to jedna z mála metod, která umožňuje bezpečnou komunikaci vědomí s podvědomím. Pomůže vašemu tělu uvolnit stres a dopřeje vám úlevu od fyzických i emočních problémů. Vychází z přesvědčení, že většina zdravotních i psychických problémů začíná v nepříjemných pocitech ve vaší mysli.

Faster EFT nám umožňuje změnit způsob, jakým vnímáte minulost a otevřít se novým možnostem do budoucnosti. Přirozeně vytvoří okamžitý pozitivní efekt v kvalitě vašeho života.

Faster EFT je univerzální léčebný systém, který  můžeme použít téměř na cokoliv:

úzkosti, nízké sebevědomí, obavy, strachy, fobie, bloky v kreativitě, hmotnost, deprese, zármutek, bolest ze ztráty, neodolatelná potřeba, bolesti hlavy, vztahové problémy, nespavost, zlozvyky, nemoci, alergie, fyzické bolesti, únava, traumata, závislosti, výkonnost, prokrastinace, imunitní systém, vysoký tlak a mnohé další.

Součástí sezení je výuka klienta, jak pracovat pomocí Faster EFT sám na sobě, a jak si pomoci při akutním stavu.

Rozdíly mezi Faster EFT a klasickým EFT

  1. Faster EFT pracuje rychleji, jde hlouběji a výsledky jsou trvanlivější. Je snazší se ho naučit a k používání není potřeba žádný manuál.
  2. Faster EFT nepracuje s psychologickým reversem. Pokud se problém vrací, je to způsobeno tím, že je víc aspektů, které problém podporují. Ty je potřeba najít a uvolnit.
  3. Jeden z nejdůležitějších rozdílů je předpoklad, na kterém je každá z těchto metod založena. Klasické EFT je založeno na předpokladu, že věří, že naše problémy jsou způsobené „poruchou v energetickém systému“, že skutečnosti, které nám přicházejí do života, tvoříme přesnou vnitřní práci našeho podvědomí. To znamená, že cokoli v současnosti pociťujeme a jak reagujeme, je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních, které si ukládáme od narození. Tak je to i v případě něčeho, co nechceme. I to je vždy úspěšně opakováno naší myslí a tělem, za účelem nás ochránit – od fobie pavouků apod.
  4. Faster EFT nám dává svobodu nabýt správného vědomí za použití jednoduchého a efektivního, na cíl orientovaného transformačního procesu. Tento mistrovský proces zahrnuje prvky hypnózy a NLP v souladu s energetickým systémem těla k tomu, aby nás posunul k našim požadovaným výsledkům. K pocitům naplněného života, štěstí a zdraví.
  5. Faster EFT je rychlejší a efektivnější při cílení na problémy, než klasické EFT. Jeden z hlavních rozdílů je i to, že není třeba pojmenovávat náš problém, abychom ho nechali odejít. Vše, co musíme dělat, je dostat se do konkrétních negativních pocitů, zaměřit se na konkrétní pocit a ťukat pro okamžitou úlevu. Faster EFT používá další hluboké procesy, které  rychleji pomohou terapeutovi při práci s klienty. Součástí každé terapie je výuka klienta v metodě, jak si pomoci při akutním stavu sám.

Více o Faster EFT najdete na www.fastereft.com.